FORMEL FOR LATTER

latterformelLatterens Verdensdag 2009

2009 var 10 års jubilæum for Latterens Verdensdag. De seneste 3 år har dagen været afholdt på Bakken, men før det har der været 6 år på Rådhuspladsen, og en enkelt tur i Tivoli.

Dette års latterdag var en særlig udgave, da der for første gang nogensinde blev udnævt en EverGriner. Formlen for latter blev afsløret, og så var en stor del af de danske latterpræsidenter inspiration til årets latterøvelser. Der var blandt andet tale om en bule-i-bilen-latter, en latter-rap og en oldinge-latter.

Danmarks Radio – DR1 – havde sendt en reporter ud for at dokumentere at latter ikke bare er for sjov. Det blev til næsten 2 minutter i TV-avisen, hvor der både blev fokuseret på Jubilæet og det faktum at Latterpræsident Thomas Flindt ugen forinden havde bevist at latter med stressede kokke kunne nedbringe deres stressniveauer fra meget højt til under normalen.

Udsagn fra publikum tydede på at dette var den bedste latterdag nogensinde, selv om der var langt til rekord året – der var 4-500 deltagere i år.

Efter dagen samledes latterbevægelsens faste støtter og spiste en lattermild middag.

Årets EverGriner Kaj Marcher blev udnævnt for sin store indsats for latterbevægelsen. Han var i hård konkurrence med Tanja Latterprinsesse og Begitha Hospitalsklovn (tilnavne)

Formlen for latter blev fremvist af Anders Thygesen, som havde udarbejdet den i samarbejde med FirmaLatter. Anders Thygesen var blevet interesseret i at sætter latter på formel efter at have læst bogen “lattercoaching – en bog om ægte livsglæde” af Thomas Flindt.

FORMEL FOR LATTER

Intensitet: Latter kan være intensitiv eller svag. Er man ved at dø af grin viser formlen cirka 50. Er der ingen latter er den 0. Er resultatet negativt er man sur og irritabel.

Forudsætninger: Latter er individuel så der kan ikke være et eksakt resultat. Desuden vil der være andre end de inkluderede faktorer der kan have effekt, og det kan give unøjagtigheder. Træthed eller veloplagthed har en effekt.

De faktorer der er medtaget er økonomi, eksamen, forsinkelser i trafikken og årstidvariation. Formlen er lavet ved at tilpasse forventede effekter med matematiske udtryk.

formel for latter

Symbolforklaring:

= beholdning af penge i Euro

d€:dt = vækst i beholdning

V€krise = kvadratrod af finanskrisens intensitet. Krisen forstærker fokus på ens egen økonomi hvilket forklarer produktet.

Kar = eksamenskarakter (gennemsnitskarakteren 7 fratrækkes)

Effekten lægges sammen ved flere eksamener, da den styrkes .

t = tid i måned

Fors = forsinkelse

Forsinkelser kan eksempelvis være på tog, og er % af rejsetiden der forventes. Der haves her en speciel parabel der afviger ved pludselig at blive meget stejl da absurd lange forsinkelser også resulterer i latter.

Latter typerne der medtages er den glade latter ved høje karakterer og små forsinkelser. Ved stor negativ oplevelse grines der også, da det er påfaldende hvor galt det kan gå.

Sinusfunktionen indgår da årstidseffekter er cykliske og man generelt er i bedre stemning når der er meget lys og når det samtidig bliver lysere om foråret. Formlen ser dermed på tre typer effekter. Akkumulering af indtryk (summering), indtrykket som det er pt. (aktuel værdi) og ændringen af indtrykket (med økonomi).

Figur 1. Sæson variation.

figur 1 - sæson

 

 

 

 

 

Figur 2. Forsinket trafik.

figur2 - Forsinket trafik

 

 

 

 

 

Figur 3. Effekt af privat og global økonomi.

figur3 - Effekt af privat og global økonomi

 

 

 

 

Har du spørgsmål eller vil du komme med en præcisering til formlen, så ring eller skriv nu fra vores kontaktformular!